fbpx
+31 6 24 18 11 10 balie@eastboundgym.nl Tweede van Swindenstraat 1

ALGEMENE VOORWAARDEN EASTBOUND GYM

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en Eastbound Gym, op grond waarvan je bij ons kunt komen sporten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op toekomstige lidmaatschappen bij Eastbound Gym.

Ook de personen die aan Eastbound Gym verbonden zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder verbonden persoon wordt begrepen: de werknemers, de partner en trainers van Eastbound Gym.

Eastbound Gym heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden op enig tijdstip (eenzijdig) te wijzigen. Stel dat het daarbij gaat om een ingrijpende wijziging, staat het jou vrij om de overeenkomst op grond waarvan je bij ons kunt sporten, te ontbinden. In het geval van een wijziging in de algemene voorwaarden, zorgt Eastbound Gym er in elk geval voor dat jij kennis kan nemen van de nieuwste versie van de algemene voorwaarden en dat je deze ook kan opslaan.

Als wij afspraken maken nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan prevaleert onze afspraak. De bepaling uit de algemene voorwaarden wordt in dat geval terzijde geschoven.

AANMELDING

Je kunt je voor een lidmaatschap aanmelden door op locatie bij ons het inschrijfformulier in te vullen of online een abonnement af te sluiten. Je aanmelding is pas compleet als je ook deze algemene voorwaarden voor akkoord hebt getekend.

Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je je alleen inschrijven met de instemming van een van je ouders.

Je staat in voor de juistheid van de (persoons)gegevens die je ten behoeve van de aanmelding aan ons verstrekt. Gevolgen van onjuistheden komen daarom voor jou eigen rekening en risico.

Het staat Eastbound Gym vrij om een aanmelding voor een lidmaatschap af te wijzen. Een reden voor Eastbound Gym om dat te doen is bijvoorbeeld dat wij het vanwege jouw gezondheid niet verstandig vinden dat je bij ons komt sporten.

TARIEF EN BETALING

Bij je aanmelding geef je aan voor welk lidmaatschap je kiest en ga je akkoord met het bijbehorende tarief.

Als wij het toepasselijke tarief aanpassen, zullen we jou altijd vragen om daarmee akkoord te gaan. Als jij er niet mee akkoord wil gaan, staat het je vrij om je lidmaatschap op te zeggen.

De betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats door middel van een automatische incasso. Bij je aanmelding geef je ons daarvoor toestemming. Het bedrag betaal je vooraf, en wordt rond de eerste van de maand afgeschreven.

Tijdens je lidmaatschap bij Eastbound Gym dien je in het bezit te zijn van een pasje. Deze kost €5,-. Bij verlies of diefstal dien je een nieuwe aan te schaffen.

LIDMAATSCHAP, WIJZIGING EN OPZEGGING

Het gewenste lidmaatschap wordt aangegaan voor minstens drie maanden. Na het verstrijken van de drie maanden wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

De eerste drie maanden kun je het lidmaatschap niet wijzigen. Daarna wel. En wel elke maand. Als je uiterlijk voor de 24e van de maand een mailtje stuurt naar balie@eastboundgym.nl met je gewenste wijziging, gaat de wijziging per de 1e van de volgende maand in (tenzij je de wijziging per een latere datum wil laten ingaan).

Wat hierboven staat, geldt ook voor de opzegging van het lidmaatschap. Oftewel, de eerste drie maanden kun je het lidmaatschap niet opzeggen. Daarna kun je het lidmaatschap elke maand opzeggen door uiterlijk voor de 24e van de maand een mailtje te sturen naar balie@eastboundgym.nl met je naam, de opzegging, en de reden van opzegging. De opzegging gaat dan in per de 1e van de volgende maand (tenzij je de opzegging per een latere datum wil laten ingaan).

Als je gebruik hebt gemaakt van de januari 2023 actie met een gratis personal training dan ben je een jaarcontract aangegaan. Je kan dit contract ook opzeggen (voor de 24ste van de maand voor de maand er op) binnen dit jaar, echter ga je dan akkoord dat de personal training twv 65 euro terug betaald moet worden aan Eastbound Gym.

Eastbound Gym kan jouw lidmaatschap per direct met je opzeggen als je je tijdens het sporten misdraagt, bijvoorbeeld door buitenproportioneel veel kracht te gebruiken bij het sparren, verbaal geweld te gebruiken of ander soort gedrag te vertonen dat niet thuis hoort in de veilige en sportieve omgeving die wij aan onze leden willen bieden. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt tijdens het sporten. Als wij het lidmaatschap opzeggen, zijn wij jou geen schadevergoeding verschuldigd.

Bij het aangaan van het lidmaatschap ga je ook akkoord met onze no-show policy. Na drie keer afwezig te zijn geweest óf binnen 2 uur voor de desbetreffende les af te hebben gezegd, word er een boete in rekening gebracht van 10 euro. Daarna nogmaals voor elke keer dat je afwezig bent.

LESSEN RESERVEREN EN AFMELDEN

Eastbound Gym werkt met het online portaal van Virtuagym, en de bijbehorende Virtuagym App. Als lid van Eastbound Gym ben je verplicht lessen te reserveren via dit portaal of de App, en je met jouw pas in te checken aan de balie vooraf aan de les.

Als je besluit niet naar de les te komen dien je deze les zelf te annuleren via het portaal of de App. Als je dit niet doet registreert Eastbound Gym jou als afwezig. Bij drie keer afwezig brengt Eastbound Gym een boete in rekening van €10,-. Hierna is elke nieuwe afwezigheid een nieuwe boete van €10,-.

E-MAIL

Je geeft Eastbound Gym toestemming om jouw e-mail adres te gebruiken om jou nieuws te sturen over Eastbound Gym.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Eastbound Gym is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of vermissing en diefstal van jouw eigendommen die je mee neemt als je gaat sporten.

Je komt volledig op eigen risico bij ons sporten. Eastbound Gym is op geen enkele (rechts)grond aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel ontstaan voor, tijdens of na het sporten bij Eastbound Gym.

Iedere aansprakelijkheid van Eastbound Gym is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Eastbound Gym uitkeert in het voorkomende geval.

Eastbound Gym is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: gevolgschade, misgelopen salaris, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Eastbound Gym, schort jouw verplichtingen op grond van het lidmaatschap niet op. Oftewel, als jij Eastbound Gym aansprakelijk stelt, blijf je gehouden je betalingsverplichtingen na te komen.

HUISREGELS

We hebben een aantal huisregels waarvan we vragen je er aan te houden. Ze hangen in de sportschool zodat je ze altijd kunt zien of kunt nalezen.

TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

Op de algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) die wij met elkaar sluiten en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd.

nl_NLDutch