fbpx
+31 6 24 18 11 10 balie@eastboundgym.nl Tweede van Swindenstraat 1

PRIVACY STATEMENT EASTBOUND GYM

1. Persoonsgegevens

Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Eastbound Gym maakt gebruik van persoonsgegevens die zijn verstrekt als klant, lid, sporter, leverancier, opdrachtnemer, bezoeker van de website (www.eastboundgym.nl) of relatie. Eastbound Gym verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betaalgegegevens
 • BTW identificatienummer
 1. Grondslag

Eastbound Gym verwerkt alleen gegevens als daar een zogeheten “AVG-grondslag” voor bestaat. Het komt erop neer dat wij in principe alleen gegevens verwerken als jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met Eastbound Gym is gesloten.

 1. Doelen

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in de volgende situaties:

 • Je bent lid van Eastbound Gym;
 • Je komt (proef)sporten bij Eastbound Gym zonder lidmaatschap;
 • Je hebt een overeenkomst met Eastbound Gym;
 • Je hebt je contactgegevens achter gelaten op de website van Eastbound Gym;
 • Wij onderhouden een zakelijke relatie;
 • Je hebt aangegeven graag op de hoogte te worden gehouden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, al dan niet door middel van een nieuwsbrief.

Eastbound Gym deelt nooit gegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 1. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na afloop van een lidmaatschap, worden de persoonsgegevens bewaard als en zolang daar toestemming voor is gegeven. Ten behoeve van de financiële administratie en om te voldoen aan de de eisen die de Belastingdienst daaraan stelt, worden persoonsgegevens daarna bewaard zolang Eastbound Gym daartoe wettelijk verplicht is.

 1. Nieuwsbrief

Eastbound Gym biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen en ander nieuws. Bij communicatie langs deze weg wordt altijd een afmeldmogelijkheid opgenomen.

    6. Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. De toegang tot digitale bestanden met persoonsgegevens is versleuteld met gegenereerde (dus hele sterke) wachtwoorden, en de kring die toegang heeft tot deze bestanden is beperkt tot een aantal personen. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.

 1. Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Eastbound Gym kan gebruik maken verwerkers. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Eastbound Gym is verplicht een verwerkersovereenkomst met hen te sluiten waarin dat is vastgelegd.

     8. Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren jou dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

   9. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat Eastbound Gym maakt gebruik van Google Analytics, en dus is er een cookie door Google geplaatst op onze website. Daardoor krijgen wij rapportages over hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google géén toestemming gegeven de gegevens te delen met derden.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, jij onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

   10. Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen klanten en relaties die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan per e-mail op de hoogte brengen bij wijzigingen.

   11. Uw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • je mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • je mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te Eastbound Gym;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • je mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

    12. Contact

Eastbound Gym V.O.F.
Tweede van Swindenstraat 1

1093 VE Amsterdam

info@eastboundgym.nl

 

 

en_USEnglish