fbpx
nl +31 6 24 18 11 10 balie@eastboundgym.nl Tweede van Swindenstraat 1

Praktische informatie

In tijden van Corona

*English version below*

Informatie voor nieuwe leden!  

Werkwijze:

Zoals jullie weten zijn de regels weer aangescherpt. Hier op een rijtje wat dit betekend voor jou bezoek aan Eastbound:

 

 • Bij aanvang graag wachten voor de deur van de gym met de rest van de groep ( op 1,5 meter). Je wordt binnengelaten door een van onze werknemers. Ook het licht dringende advies om niet te laat te komen 😉
 • Inchecken gebeurd nog wel! Graag even je naam doorgeven bij de balie.
 • Persoonlijke spullen mee de zaal in, opbergen in de kast of aan de zijkant van de zaal.
 • Onze kleedkamers zijn gesloten.
 • Na afloop van de les maak je je eigen trainingsplek schoon ( grond, zak, trainingsmaterialen)
 • Hoewel we het altijd super gezellig vinden als mensen na blijven zitten, moeten we je helaas verzoeken de gym na training direct te verlaten. De volgende groep staat namelijk al te wachten 🙂

Informatie abonnementen: 

LESSEN RESERVEREN Virtuagym (https://eastbound-gym.virtuagym.com/). Reserveer een plek in de les via ‘rooster’ bovenin het scherm of door de Virtuagym app te downloaden en daar in te loggen met je Eastbound Gym account. We hebben twee roosters, 1 voor de vechtsport lessen en 1 voor de fitness, yoga, massage, fysio en voedingsadvies. Het inloopspreekuur van de gewichtsconsulent en de fysiotherapeuten zijn gratis . 

Je bent vrij om je voor alle verschillende lessen aan te melden. 

Aanmelden kan 7 dagen van te voren en afmelden kosteloos tot een uur van te voren. 

Let op: Kun je toch niet? Meld je op tijd af! dat gaat heel makkelijk via dezelfde knop als waar je mee reserveert. Sta je drie keer ingeschreven, maar ben je er niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt een boete in rekening te brengen.

Problemen met Virtuagym kunnen wij niet oplossen. Lukt het niet om een account aan te maken? Neem dan zelf contact op met Virtuagym. (https://virtuagym.com/contact/). Ben je je wachtwoord vergeten? https://eastbound-gym.virtuagym.com/resetpassword

BETALINGEN

De automatische incasso zal plaatsvinden rond de 1e van de maand. De eerste keer kan het zijn dat er twee bedragen geïncasseerd worden. Je betaalt namelijk de resterende dagen/weken van de huidige maand achteraf en het bedrag van de nieuwe maand vooraf. Vanaf dan betaal je het vaste bedrag van 54,50 of 59,50 per maand vooraf. 

OPZEGGEN OF WIJZIGEN

Bij een automatisch incasso abonnement ben je minimaal drie volle maanden lid. Daarna kun je je abonnement maandelijks stopzetten, d.m.v een uitschrijfformulier in te vullen aan de balie, of een email te sturen met daarin datum voor opzegging en reden voor opzegging. Regel je wijzigingen voor de 24e van de maand, anders betaal je een extra maand in verband met de nieuwe incasso. 

IN DE GYM

Bij binnenkomst check je in d.m.v. je pas op het kleine apparaatje op de balie te leggen. Doe dit altijd voordat je de kleedkamer inloopt, dan vergeet je het niet meer! En weet de baliemedewerker wie je bent en wat je gaat doen. 

Wel aanwezig, maar niet ingecheckt? Dan wordt dit alsnog als no-show gerekend, wat optelt naar de drie keer tot een boete.

SPULLEN AANSCHAFFEN

Wij verkopen geen handschoenen en/of scheenbeschermers, deze zijn te huur voor 3,-. Bij drie winkels in Amsterdam krijg je op vertoon van je pas 10% korting:

Sportshop van Swinden

Eerste Van Swindenstraat 38 

1093 GE Amsterdam

020 665 6212
http://www.sportshopvanswinden.nl/

Sportshop Peter-Jan

Albert Cuypstraat 199
1073 BE Amsterdam
020 673 5421
https://peterjan.nl/

The Fight Company
Jan Evertsenstraat 78

1056 EE Amsterdam

020 210 1189
https://thefightcompany.nl/

Succes met de trainingen en tot snel!

——————————————————————————————————————-

Information for new members. 

Welcome to the Eastbound family.

Here is a list of points to help you get started in the gym:

As you know, the rules have been tightened up again. Here is a list of what this means for your visit to Eastbound:

 • When you arrive, wait in front of the door of the gym with the rest of the group (at 1.5 meters). You will be let in by one of our employees. Also the slightly urgent advice not to be late 😉
 • Checking in still happens! Tell your name at the desk, so we know you’ re present.
 • Bring your personal belongings into the room, store them in the closet or on the side of the room.
 • Our dressing rooms are closed.
 • After the lesson you clean your own training spot (ground, bag, training materials).
 • Although we always find it great fun when people stay for a chat, unfortunately we have to ask you to leave the gym immediately after training. The next group is already waiting 🙂

BOOKING A CLASS

After you buy a product in the shop you do all you bookings via Virtuagym, this is the online system we work with. https://eastbound-gym.virtuagym.com/

You can book classes by going to ‘schedule’’ at the top of the screen or by downloading the Virtuagym app and logging in with your Eastbound Gym account (recommended).

We work with two schedules, one for the martial arts and one for the fitness classes, yoga, physical therapy, nutrition advice and massage. For the physical therapy and nutrition advice we offer 15 minute free sessions. 

Feel free to sign up for all different classes. You can book your classes 7 days in advance and cancel up until an hour before class starts. 

Note: Can’t come? Sign out on time! If you’ve booked a class but didn’t show up for three times or more, we unfortunately have to hand out a fine. 

Unfortunately we can’t resolve problems with your Virtuagym account. Are you unable to create an account? Please contact Virtuagym yourself. https://virtuagym.com/contact/. Did you forget your password? https://eastbound-gym.virtuagym.com/resetpassword

PAYMENTS AND ALTERATIONS

The payment of your subscription will take place around the 1st of the month. The first month you might have to pay two amounts. This is because you pay the remaining days / weeks of the current month afterwards and the following month upfront in one time. From the following month you pay the regular rate upfront.

You have to be a member for at least three full months. After that you can cancel your subscription monthly by filling out a deregistration form at the desk. Any changes should be made before the 24th of the month, after this the invoices go out and you can’t change your subscription for another month.

AT THE GYM

Always check in by scanning your card on the small device on the counter. Do this before you walk into the changing rooms. Buy a pass when you come to the gym for the first time, this is 5 euro. 

Being there without checking in will still be seen as a no-show and adds up to the three times = a fine. 

BUYING GEAR

We do not sell gloves and / or shin guards. you can rent these for 3,-.

At the following shops you will receive a discount of 10% by showing them our membership card. 

Sportshop van Swinden

Eerste Van Swindenstraat 38 

1093 GE Amsterdam

020 665 6212
http://www.sportshopvanswinden.nl/

Sportshop Peter-Jan

Albert Cuypstraat 199
1073 BE Amsterdam
020 673 5421
https://peterjan.nl/

The Fight Company
Jan Evertsenstraat 78

1056 EE Amsterdam

020 210 1189
https://thefightcompany.nl/ 

Thank you for taking out a subscription with us and we’ll look forward to seeing you at the gym!